Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2011

Αγγλικά για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Εικόνα
Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να είναι διαφοροποιημένη, με εξειδικευμένο οπτικοακουστικό υλικό και ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες.

Με βάση αυτό το δεδομένο έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα “Super English”, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά που έχουν τελειώσει τη Β’ Δημοτικού και διαρκεί 4 χρόνια, ώσπου να ολοκληρώσουν και τη ΣΤ’ Δημοτικού.

Το πρόγραμμα “Super English” ενισχύει τις γνωστικές ικανότητες που θα βοηθήσουν το παιδί να προσαρμοστεί ομαλά στην πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα, εφόσον μάλιστα τα αγγλικά είναι μια γλώσσα με πολύπλοκο ορθογραφικό και φωνητικό σύστημα.

Χρησιμοποιείται πολυαισθητηριακό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, εκπαιδευτικές καρτέλες, παιδαγωγικό υλικό και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια, καθώς και ποικιλία από ψυχοκινητικά παιχνίδια.

Μέσα από το παιχνίδι γίνονται ασκήσεις γραφής και ορθογραφικής εξάσκησης, ανάπτυξη λεξιλογίου, συνειδητοποίηση των ήχων της γλώσσας, ανάπτυξη μνήμης, εξάσκηση στην π…