Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2011

Τα συστατικά της σχολικής επιτυχίας

Εικόνα
Τα 7 συστατικά της σχολικής επιτυχίας

Πρόκειται για πρόγραμμα μαθησιακής ωρίμανσης, το οποίο αναπτύσσει τα 7 θεμέλια της σχολικής επιτυχίας, δηλαδή την αυτοπεποίθηση, την περιέργεια, την ικανότητα στοχοθεσίας, τον αυτοέλεγχο, την ικανότητα δημιουργίας σχέσεων, την επικοινωνία και την ικανότητα συνεργασίας.

Από Σεπτέμβριο μέχρι και Μάιο λειτουργούν ατομικά ή ομαδικά τμήματα που στόχο έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν όλες εκείνες τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχουν στο σχολείο και στη ζωή. Τα παιδιά, μέσω αυτού του προγράμματος, μαθαίνουν να συγκεντρώνονται στην παρακολούθηση των μαθημάτων τους και να μαθαίνουν πραγματικά.

Η κοινωνία δίνει μεγάλη αξία στις διανοητικές ικανότητες του ατόμου, αλλά συνήθως δεν ασχολούμαστε με το πώς μπορεί κανείς να αναπτύξει αυτές τις ικανότητες. Τα παιδιά, προκειμένου να έχουν επιτυχία στο σχολείο και γενικά στη ζωή τους, θα πρέπει να είναι ικανά να προσαρμοστούν κοινωνικά και να έχουν μια υγιή συναισθ…