Πολλαπλή Νοημοσύνη & Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών

Ένα ξεχωριστό σεμινάριο το σημερινό, μιας και ήμαστε μαζί με συνάδελφους καθηγητές ξένων γλωσσών!

Δραστηριότητες νατουραλιστικής νοημοσύνης καλύπτουν
βιωματικά τις ανάγκες για διαπολιτισμική γνώση.

Εκπαιδευτικοί αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και όλοι μαζί ανταλλάξαμε ιδέες για το πώς μπορούμε να καλύψουμε στόχους διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας δύο βάσεις ουσιαστικά: το Common European Framework for Foreign Languages και τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του H.Gardner.

Αφού κάναμε ένα τεστ σε ομάδες για να ανακαλύψουμε τους δικούς μας τύπους Πολλαπλής Νοημοσύνης που είχαμε ως μαθητές, αναγνωρίσαμε τρόπους που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην τάξη, για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 

Δραστηριότητα χωροταξικής νοημοσύνης για επίπεδο Β2
Στη συνέχεια, είδαμε το πώς αλλάζει το τοπίο στην Ευρώπη σχετικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, μέσα από την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Βασικών Δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (Common European Framework for Foreign Languages). 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Βασικών Δεξιοτήτων, τονίζονται 8 τομείς-ικανότητες, οι οποίες συντελούν σε μια επιτυχημένη ζωή εντός της Κοινωνίας της Γνώσης και ορίζουν σαν κομμάτια παζλ τον ιδανικό Ευρωπαίο πολίτη. Οι βασικές αυτές δεξιότητες είναι, επιγραμματικά, οι παρακάτω: 
 1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 
 2. Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 
 3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία 
 4. Ψηφιακή ικανότητα 
 5. Μεταγνωστικές ικανότητες 
 6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 
 7. Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα 
 8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση 
Αφού είδαμε πιο αναλυτικά τον τομέα της επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, αναφερθήκαμε στο πολύ σημαντικό Common European Framework for Foreign Languages. 

Για το τι είναι αυτό, φυσικά οι περισσότεροι γνωρίζουμε, δεδομένου ότι τώρα πια εγχειρίδια και διπλώματα οργανώνονται βάσει αυτού και μόνο και των επιπέδων του (Α1-Α2, Β1-Β2, Γ1-Γ2). 

Όπως υποσχέθηκα, θα βάλω τον πίνακα των διπλωμάτων σε κάθε γλώσσα και κάθε επίπεδο: 
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2
Ελληνικά
-
-
Βεβαίωση Ελληνομάθειας: επίπεδο βασικό
Βεβαίωση Ελληνομάθειας: επίπεδο επάρκειας
-
-
Αγγλικά
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α1-Α2
Key English Test (KET)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α1-Α2
Preliminary English Test (PET)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1-B2
First Certificate in English (FCE)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1-B2
Certificate in Advanced English (CAE)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ1
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Ιταλικά
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α1-Α2
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana: Livello 1 (CELI 1)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α1-Α2
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana: Livello 2 (CELI 2 - CILS 1)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1-B2
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana: Livello 3 (CELI 3 - CILS 2 - Diploma)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1-B2
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana: Livello 4 (CELI 4 - CILS 3)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ1
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana: Livello 5 (CELI 5 - CILS 4)
Ισπανικά
DELE A1

DELE A2
DELE B1
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1-B2
DELE B2
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1-B2
 DELE C1
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ1
DELE C2
Γερμανικά
Start Deutsch 1
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α1-Α2
Start Deutsch 2
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α1-Α2
Zertifikat Deutsch (DZ)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1-B2
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1-B2
Zentrale Mittelstufenpruefung (ZMP)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ1
Zentrale Oberstufenpruefung (ZOP) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Γαλλικά
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α1-Α2
Certificat d’ Etudes de Français Pratique 1 (CEFP1)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α1-Α2
Certificat d’ Etudes de Français Pratique 2 (CEFP2)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1-B2
Diplôme de Langue Française (DL)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1-B2
Diplôme Supèrieur d’ Etudes Françaises Modernes (DS)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ1
Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF)

Τέλος, δημιουργήσαμε δραστηριότητες επιπέδου Α1-Α2 για διαφορετικές ηλικίες και σε διαφορετικά επίπεδα (γνώσεων-δεξιοτήτων-στάσεων), σύμφωνα με τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης. 
Κάποιες από αυτές, θα τις μοιραστούμε μαζί σας: 

 • Διδακτικός στόχος: Περιγραφή ντυσίματος (σχολική ηλικία)
  Τύποι Πολλαπλής Νοημοσύνης: Γλωσσική | Χωροταξική | Διαπροσωπική | Κιναισθητική

  Τα παιδιά ζωγραφίζουν σε διαφορετικά καρτελάκια ρούχα. Συνδυάζουν μεταξύ τους τα κομμάτια και περιγράφουν τον κάθε άνθρωπο που προκύπτει.
  Αυτά μπορούν να αποτελέσουν κάποιο είδος κολάζ για να διακοσμήσει την τάξη και να χρησιμοποιείται ως αφορμή για επανάληψη λεξιλογίου σχετικά με τα ρούχα.
 • Διδακτικός στόχος: Να γνωρίζουν τους κανόνες προφοράς (σχολική ηλικία)
  Τύποι Πολλαπλής Νοημοσύνης: Γλωσσική | Λογικομαθηματική | Χωροταξική | Μουσική

  Εξασκούμαστε στην αναγνώριση των φωνηέντων "a", "o", "u" με Umlaut.
  Μοιράζουμε ξεχωριστά ζευγάρια λέξεων και εικόνων. Οι εικόνες αναπαριστούν ήρωες γνωστών παραμυθιών (στην προκειμένη περίπτωση γερμανικών) και οι λέξεις τους τίτλους των αντίστοιχων παραμυθιών. Οι λέξεις αυτές περιέχουν τα φωνήεντα με Umlaut. Λόγω της οικειότητας που έχουν τα παιδιά με τους τίτλους των παραμυθιών, είναι εύκολο για εκείνα να αποκωδικοποιήσουν το πώς διαβάζονται τα συγκεκριμένα φωνήεντα.
  Μπορούμε να προφέρουμε τη λέξη, να την αντιγράψουμε στο τετράδιο, να τη συνδυάσουμε με άλλες λέξεις σε άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα ή να σχηματίσουμε άλλες γνωστές λέξεις με τα ίδια φωνήεντα.
  Τέλος, εξηγούμε πώς σχηματίζονται αυτοί οι ήχοι στο στόμα μας και πραγματοποιούμε τεχνικές για να πετύχουμε σωστή προφορά.
 • Διδακτικός στόχος: Περιγραφή ντυσίματος (σχολική ηλικία)
  Τύποι Πολλαπλής Νοημοσύνης: Γλωσσική | Διαπροσωπική | Κιναισθητική

  Τα παιδιά περιγράφουν τι ρούχα φοράνε τα ίδια, αλλά και οι συμμαθητές τους.
  Βρίσκουμε και φέρνουμε στην τάξη φωτογραφίες με διάσημους και αγαπημένους τραγουδιστές/ηθοποιούς/αθλητές για να σχολιάσουμε το ντύσιμό τους.
  Παράλληλα, μπορούμε να κόψουμε φωτογραφίες με ντυσίματα στα δύο και να τις συνδυάσουμε μεταξύ τους για να δημιουργήσουμε και να περιγράψουμε νέα ντυσίματα.
 • Διδακτικός στόχος: Περιγραφή εξωτερικής εμφάνισης (σχολική ηλικία)
  Τύποι Πολλαπλής Νοημοσύνης: Γλωσσική | Διαπροσωπική | Ενδοπροσωπική | Λογικομαθηματική

  Συνδυάζουμε την περιγραφή της εξωτερικής εμφάνισης συμμαθητών ή διάσημων προσωπικοτήτων με σχόλια για το χαρακτήρα. Έπειτα, μπορούμε να ψηφίσουμε τον πιο όμορφο | τον πιο καθαρό | τον πιο έξυπνο | τον πιο μοδάτο κλπ.
  Με τους συμμαθητές ή με φωτογραφίες διασήμων μπορούμε να παίξουμε και το παιχνίδι "Μάντεψε Ποιος" για να εξασκήσουμε στην πράξη λεξιλόγιο και εκφράσεις περιγραφής εξωτερικής εμφάνισης.
 • Διδακτικός στόχος: Χρησιμοποιώ ρήματα και εκφράσεις σχετικά με τις κινήσεις των ζώων (προσχολική ηλικία)
  Τύποι Πολλαπλής Νοημοσύνης: Γλωσσική | Μουσική | Κιναισθητική | Διαπροσωπική

  Κάνουμε μουσικοκινητικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με ζώα της ζούγκλας.
  Κινούμαστε με ρήματα κίνησης (στην περίπτωση των αγγλικών, με ρήματα όπως "walk", "jump", "swim", "climb", "hop" κ.ά.) και συνοδεύουμε με flash cards με το άκουσμα ή και την κίνηση που προκαλεί η μουσική.
  Με πανιά και άλλα απλά μέσα, μπορούμε να συνδυάσουμε και θεατρικό παιχνίδι, π.χ. να κρυβόμαστε σε μια σπηλιά ή να τρέχουμε όταν έρχεται ο tiger ή ο lion.
  Επαναλαμβάνουν τα παιδιά φράσεις, όπως "I can run", "I can crawl" κ.ά. καθώς μιμούνται τις συγκεκριμένες κινήσεις για να ξεφύγουν από το άγριο ζώο.
 • Διδακτικός στόχος: Αναγνωρίζω ζώα (προσχολική ηλικία)
  Τύποι Πολλαπλής Νοημοσύνης: Γλωσσική | Μουσική | Νατουραλιστική | Κιναισθητική | Λογικομαθηματική

  Χρησιμοποιούμε flash cards για να αναγνωρίσουμε ζώα μέσα από την εικόνα τους.
  Αντιγράφουμε λέξεις ζώων και παρατηρούμε ομοιότητες σε γράμματα (π.χ. fish, frog) ή ομοιοκαταληξίες (cat-rat, dog-frog).
  Τρώμε τα φρούτα που τρώνε τα ζώα και τα ονοματίζουμε (π.χ. bananas).
  Μετράμε από το 1 μέχρι το 10 κρυμμένα ζωάκια μέσα στην αίθουσα. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ τις εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών που συμμετείχαν στο σεμινάριο αυτό και μοιράστηκαν τις έξυπνες και δημιουργικές τους ιδέες μαζί με όλους μας (μέσω του blog)! 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης και σχετικές δραστηριότητες για παιδιά, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ. 

Θα τα ξαναπούμε τον Απρίλη με τα Εργαστήρια Πολλαπλής Νοημοσύνης! Εις το επανιδείν! :) 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυσορθογραφία: Συμφωνικά συμπλέγματα

Θετική επικοινωνία: Πώς να πω τι σκέφτομαι χωρίς να χαλάσουν οι σχέσεις μας;

Δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο: Ιστορίες καθημερινής σχολικής τρέλας